3-1 مهر 1399
مصلی امام خمینی (ره)

twitter
telegram
instagram
Tamasha
aparat
mpharma

مروری بر ایران فارما2018

چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما (دارو و صنایع وابسته) با حضور500 شرکت داخلی و خارجی، 30 هزار بازدید کننده متخصص داخلی و خارجی،  برگزاری   52 کارگاه‌آموزشی، حضور 36 ناشرتخصصی در نمایشگاه کتاب‌های تخصصی علوم دارویی، پزشکی و دانشگاهی، برگزاری 5 نشست خبری در حاشیه نمایشگاه با حضور روسای انجمن‌های پزشکی، بازدید هیئت‌های خارجی، برگزاری 15 تور دانشجویی و مشارکت 36رسانه فعال در « اولین نمایشگاه رسانه‌های سلامت محور»، از 2 تا 4 مهرماه 1397در مصلی امام خمینی (ره)  در 35 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی برگزار شد.

ارتباط با ما

نماینده‌های ما